Disclaimer

Informatie

De informatie die u op deze website vindt, heeft Zwemschool Aqua4you met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Zwemschool Aqua4you kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Zwemschool Aqua4you niet instaan.
Zwemschool Aqua4you verstrekt op deze website alleen informatie over haar diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen.